SUKCESY CERTUS PARTNERZY SP.Z O.O.

 

Certus Partnerzy Sp. z o.o. notuje kolejne sukcesy dotacyjne!

 

    W ostatnich miesiącach, tak intensywnych dla naszej Firmy pozyskaliśmy ponad 20 mln zł dofinansowania dla projektów z zakresu kultury i ochrony nad zabytkami, ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza) oraz rozwoju infrastruktury turystycznej i gospodarczej. Współpracowaliśmy skutecznie z Klientami z obszaru dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego, dla których opracowaliśmy 12 projektów inwestycyjnych. Dziękując za współpracę, gratulujemy Państwu pozyskanych środków. Informujemy również, iż zakończyliśmy prace nad 18 projektami za zakresu rewitalizacji (w ramach konsorcjalnej współpracy z Instytutem Rozwoju Miast), ochrony i udostępniania zabytków, infrastruktury ochrony środowiska oraz subregionalnej infrastruktury ochrony zdrowia w ramach regionalnych programów operacyjnych województwa małopolskiego i śląskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Dziękujemy za Wasze zaufanie

 

Tomasz Bogdan – Prezes Zarządu Certus Partnerzy Sp. z o.o. / 606 140 507

Aktualności:

Fundusze strukturalne:

Zaufali nam:

Left Right

Home Widget 1

This is your first home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 6th widget from the top in area six called Home Widget 1. Title is also manageable from widgets as well.

Home Widget 2

This is your second home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 7th widget from the top in area seven called Home Widget 2. Title is also manageable from widgets as well.

Home Widget 3

This is your third home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 8th widget from the top in area eight called Home Widget 3. Title is also manageable from widgets as well.